Project Details

DG Bouw Projectmanagement is een onafhankelijk adviesbureau waar je terecht kan voor projectontwikkeling, projectmanagement en aanbesteding, aanvraag omgevingsvergunning, opstellen mjop, directievoering, bouwtoezicht, oplevering, nazorg en onderhoud voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De site geeft niet alleen informatie maar laat ook een proftolio zien van reeds opgeleverd werk.